De mest brugte forkortelser inklusiv forklaring

Har du bevæget dig ind i SEO land, er der mange forkortelser og begreber at forholde sig til. Og du kommer nemt til at komme vidt omkring. Her har du en lille liste med de mest brugte forkortelser inklusiv forklaring.

 

SEO (Search Engine Optimization => Søgemaskineoptimering)
Optimering af hjemmesider til søgemaskinerne fx Google, Yahoo, Bing mv.

 

Browser fx Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, Netscape & Opera
En browser er et program til at vise sider på World Wide Web (WWW), som bruges til at læse HTML- dokumenter.

 

HTML (HyperText Markup Language)
HTML er den kode, som din browser viser. Hvis du på en hjemmeside højreklikker og vælger “Vis kilde”, så får du vist den HTML, som hjemmesiden består af. Ordet ’kildekode’ bruges oftest i daglig tale og referer altså til den kode, din hjemmeside er opbygget af.

 

URL (Uniform Resource Locator => Enhedsressourcefinder)
En URL bruges til at beskrive adressen af en bestemt ressource på internettet. URL er en blandt i alt 4 URx-forkortelser foreslået til at beskrive adresser på internettet – de andre er URI, URN og URC. URL er den langt mest udbredte standard for hvordan en adresse på internettet skrives.

 

SERP (Search Engine Result Page => Søgeresultatsiden)
SERP er den side, som vises på Google, når du søger på et ord.

 

SEM (Search Engine Marketing => Markedsføring via søgemaskine)
SEM kan fx være Google Adwords, som er de annoncer, der vises i højre side og helt øverst i det gule felt i søgeresultaterne på Google.

 

SMM (Social Media Marketing => Markedsføring via sociale medier)
SMM handler om at markedsføre sig via brug af sociale medier/sociale netværk så som blogs, Facebook, LinkedIn, Twitter, Flickr, Wikipedia and YouTube.

 

SMO (Social Media Optimization => Optimering i sociale medier)
SMO minder lidt om SEO. SMO handler også om at skaffe trafik, og kunder til din hjemmeside men til forskel fra SEO gøres dette via de sociale netværk og hænger derfor sammen med SMM.

 

FAQ (Frequently asked questions => Spørgsmål der stilles ofte)
I forbindelse med forskellige emner/debatter fx SEO er det almindeligt, at der er en række af samme eller næsten identiske spørgsmål, som bliver stillet flere gange uafhængigt af hinanden. For at imødekomme nye spørgsmål af samme karakter opstilles en liste med disse typisk stillede spørgsmål og deres respektive svar. Denne løsning kan du med fordel bruge på din hjemmeside. Jo bedre svar du giver, jo større sandsynlighed er der for, at du får henvisninger (links). Hvis du bærer dig rigtigt ad, kan du også oparbejde en goodwill på den konto, som kan resultere i konvertering på sigt.

 

PPC (Pay Per Click => Betal per klik)
Via Google AdWords (Sponsorerede links) kan man betale sig til en bedre placering fx på side 1. Hver gang en bruger klikker på ens link fx ens tekstannonce, betaler man for klikket.

 

CTR (Click Through Rate => klikfrekvens)
Antallet af klik, din annonce modtager, divideret med antallet af gange, din annonce vises (visninger) udelukkende via Google-søgning. Din annonce og dit søgeord har hver deres egen CTR, der er entydig for din egen kampagneeffektivitet.

 

CPM (Cost Per thousand impressions => Prisen for 1000 eksponeringer/visninger)
Forkortelsen står for prisen pr. 1000 visninger (cost-per-thousand impressions). En CPM-prismodel indebærer, at annoncørerne betaler for de modtagne visninger.

 

CPA (Cost Per Acquisition = Pris per konvertering)
Maksimumbudprisen pr. kunde (max CPA-bud) er det beløb, du er villig til at betale for en konvertering som fx et salg eller en tilmelding. Din faktiske pris pr. konvertering (CPA) afhænger dog af faktorer, som Google ikke er herre over, så det er muligt, at din faktiske CPA kan overstige dit maksimum CPA-bud i kampagner med CPA-budgivning.

 

CPC (Cost per click => Pris per klik – Gennemsnitlig pris pr. klik)
Det gennemsnitlige beløb, du betaler, hver gang nogen klikker på din annonce. Den gennemsnitlige CPC fastsættes ved at lægge prisen for alle klik sammen og dividere dette med antallet af klik.

 

ROI (Return On Investment => måling af udbyttet i forhold til investeringen)
ROI handler om at lave en vurdering af udbyttet af en investering eller til at sammenligne udbyttet af en række forskellige investeringer. Til at beregne dette investeringsudbytte, dividerer man udbyttet af en investering med omkostninger til investeringen, resultatet er udtrykt som en procentdel eller et forhold.

 

PPE (Pay Per Equity = Pay per Ownership => Betal med aktier/andele)
PPE er en ny afregningsmodel. I stedet for at betale for annoncevisninger, konsulenttimer, konverteringer eller salg, betales der med en andel af virksomheden – ejerskab.