Persondatapolitik

Oplysninger om Tekstspruttens behandling af dine personoplysninger mv.

Tekstsprutten modtager persondata i forbindelse med køb af ydelser. Tekstsprutten spørger kun efter oplysninger, der er nødvendige for at løse opgaver for dig som kunde. Indgår du et samarbejde med Tekstsprutten, accepterer du, at Tekstsprutten opbevarer og behandler dine data.

 

1. Jeg er den dataansvarlige – hvordan kontakter du mig?
Tekstsprutten (Camilla Simonsen) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som jeg har modtaget om dig. Du finder mine kontaktoplysninger nedenfor.

Camilla Simonsen
Kobbelgårdsvej 17
7000 Fredericia
CVR-nr.: 32124291
Telefon: 60 87 30 08
Mail: cs(snabel-a)tekstsprutten.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Tekstsprutten behandler dine personoplysninger til følgende formål:

– At hjælpe dig med din online markedsføring

3. Kategorier af personoplysninger
Tekstsprutten behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

– Almindelige personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse samt CVR-nr., brugernavne og adgangskoder.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Tekstsprutten videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

– E-conomic (regnskabsprogram) – data opbevares her og kan slettes, hvis kunden ønsker det.
Brugere: Tekstsprutten (Camilla Simonsen) og revisor

– Outlook – Modtager, sender og opbevarer e-mails her.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Tekstsprutten overføre ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

– Andre online værktøjer

Tekstsprutten bruger forskellige online værktøjer. Der kan i nogle tilfælde være behov for at bruge kundens e-mailadresse. 

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Oplysninger får Tekstsprutten fra dig via telefon eller e-mail. Hvis Tekstsprutten ikke får leveret alle kontaktoplysninger, indhentes der oplysninger via Virk.dk (https://datacvr.virk.dk/data/)

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Tekstsprutten opbevarer dine personoplysninger så længe det skønnes nødvendigt.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte Tekstsprutten på de kontaktoplysninger, der fremgår i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Tekstspruttens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Tekstspruttens behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Tekstsprutten.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Tekstsprutten behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet hvor Tekstsprutten normalt vil slette oplysningerne.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Tekstsprutten fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Tekstsprutten eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Tekstsprutten behandler dine personoplysninger på.


Elektroniske enheder

Alle elektroniske enheder er beskyttede med unikke passwords og opbevares forsvarligt. Passwords udskiftes jævnligt.

Computeren bliver opbevaret i aflåst skuffe i aflåst rum, når den ikke medbringes ved møder og rejser.

Antivirusprogram er installeret.

Tekstsprutten opbevarer persondata i elektroniske kundemapper og tager backup til ekstern harddisk. Kundemapper, gamle backups og e-mails slettes løbende.

Kursister

Evalueringsskemaer brugt i forbindelse med kurser opbevares i en mappe. Der er kun navnet på deltageren på skemaet.

Risikoen for brud på sikkerhed

Der er risiko for indbrud og hackerangreb. Kunder underrettes i forbindelse med et eventuelt brud på sikkerheden.

Google Analytics

Tekstsprutten bruger Google Analytics til at analysere, hvordan du som besøgende anvender hjemmesiden. Analyseværktøjet bruger cookies til at indsamle oplysninger om din adfærd i en anonymiseret form.

Læs mere om Tekstspruttens cookiepolitik her

Læs om Tekstspruttens privatlivspolitik her